За историите, които се нуждаят от превод

За историите, които се нуждаят от превод

Петя Лунд живее в Германия от 15 години, а от 4 – в Берлин. Завършила е медиазнание и славистика в Кьолнския университет, работила е като преводачка. Създава издателство eta с цел да представя съвременна българска литература.

Първите две книги, излезли в него, са стихосбирки, двуезични издания: „Пар Авион“ на Емануил Видински (превод Петя Лунд, художник Капка Кънева) и „Ние според мансардата“ на Иван Ланджев (превод Хенрике Шмит и Мартин Савов, художник Павлина Обретенова). През април тази година Емануил Видински имаше срещи с германската публика, през октомври е ред на Иван Ланджев. Междувременно излезе първата антология на издателството с кратки разкази от 17 популярни български автори – Ein fremder Freund (Чужд приятел). Включени са произведения на Елена Алексиева, Йорданка Белева, Силвия Чолева, Петър Денчев, Кристин Димитрова, Деян Енев, Васил Георгиев, Георги Господинов, Ангел Игов, Мирела Иванова, Захари Карабашлиев, Алек Попов, Тодора Радева, Александър Шпатов, Тодор П. Тодоров, Силвия Томова, Емануил А. Видински. Преводачи са Елвира Борман-Насонова, Габи Тиман и Андреас Третнер, от когото е и предговорът към антологията.

Lesereise mit Ivan Landzhev

23. Oktober 2017

Buchpräsentation "Ein fremder Freund"

23. Oktober 2017